logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov Zápis
ZÁPIS do 1. ročníka
Napísal Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga   

Termíny zápisu do ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

sobota: 7. apríla 2018      od 9:00 do 16:00 hod.

pondelok: 9. apríla 2018  od 13:30 do 16:00 hod.

Zápis dieťaťa sa bude konať  v budove školy pri Oravici.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

V prípade požiadavky zo strany zákonných zástupcov sa OTVORÍ NULTÝ ROČNÍK.

Elektronická prihláška

Dotazník k elektronickej prihláške

Prihláška do prvého ročníka (papierová)

 

 

Chcete, aby sa Vaše dieťa tešilo do školy? Chcete, aby zažilo pocit úspešnosti?

Nie preto, že musíme, ale preto, že chceme...

Na budúcich prvákov sa tešia ich predpokladaní budúci  učitelia

Mgr. Peter  Pallo a Mgr. Andrea Kadlubiaková.

 

Na zápise sa nevyberá žiadny finančný príspevok na zošity a pomôcky pre žiaka.

Predtlačené zošity dostávajú prváci zdarma.


MOŽNOSŤ PRIHLÁŠKY elektronicky na www.zsdilong.sk

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE, ak sa neviete  rozhodnúť, či by malo by Vaše 6-ročné dieťa nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy.

Podľa skúseností pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov.

Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach.

Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia pedagogicko - psychologických poradní alebo po dohode v MŠ.

 

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety do "päť";
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:


• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);

• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;

• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
• nepomočuje sa.

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

Prihlášku môžete vyplniť aj vopred: elektronická prihláška.

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 62 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.