logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov Aktuality 2011-2012 MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA
MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA
Napísal Mgr. Jaroslav Pallo   

Žiaci 2.B, 3.A, 3.B a 4.B triedy sa pod vedením učiteľa informatickej výchovy zapojili do projektu MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA. Svoje príbehy a rozprávky majú na internete. Hneď si ho môžu nájsť na stránke našej školy (odkaz)

Žiaci napísali vlastný príbeh, rozprávku najprv do zošita alebo na papier. Potom na hodine informatickej výchovy prepísali príbeh v textovom editore. V programe na nahrávanie zvuku načítali prostredníctvom mikrofónu. Dôraz kládli na prirodzenú zrozumiteľnosť, správnu melódiu, intonáciu. Text a zvuk deti obohatili ilustráciami, ktoré nakreslili na počítači.

Ciele projektu:

•rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí

•projektová práca

•rozvoj tvorivosti a inovatívnosti v procese osvojovania si materinského jazyka

•vznik multimediálnej čítanky - praktickej pomôcky pre spoznávanie písmen, slov, rozvoj čítania s porozumením

stránka projektu (odkaz)

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 77 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.