logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov CMŠ
Základné informácie, kontakty, poplatky
Napísal admin   

Kontaktné telefónne čísla:
MŠ pri Oravici: 0911 205 681
MŠ námestie: 0911 205 493

 

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga  Hviezdoslavova 823/ 7, 02801  Trstená

Cirkevná  materská škola  v Trstenej  bola zriadená: 01. 09. 2014 ako dvojtriedna materská škola. Dňa: 02.09. 2014 ju pri otvorení posvätil otec vikár  Anton Tirol. Zriaďovateľom je biskupský úrad v Spišskom Podhradí. V školskom roku 2014/2015 bolo  zapísaných 33 detí. V školskom roku 2015/16 sa cirkevná  materská škola zlúčila so základnou školou Rudolfa Dilonga pod názvom ZŠ s MŠ R. Dilonga.   Z dôvodu  zvýšeného  záujmu rodičov  o materskú školu sme v školskom roku 2016/2017 vybudovali a otvorili novú elokovanú triedu  v budove na námestí. Dnes máme  3 triedy s počtom 51 detí. Materská škola  je v prevádzke  od 6.30 hod do 17.00 hod. Do MŠ sa prijímajú deti už od 2 rokov. V škole, kde prevláda dôvera, vzájomná pomoc a spolupráca pracuje 6 kvalifikovaných učiteliek, logopéd, špeciálny pedagóg a rehoľná sestrička. Denné činnosti sa snažíme usporiadať tak, aby sa stal život detí v MŠ radostný, zaujímavý a príťažlivý.

 

Čo ponúkame:

- výchovno-vzdelávací proces v duchu Kristovej lásky, pokoja, porozumenia a odpustenia

- dennú pestrú činnosť v súlade so Školským vzdelávacím programom

- pravidelný pobyt vonku

- dennú výuku anglického jazyka u predškolákov

- dramatizáciu rozprávok a folklórne tance

- celoročnú logopedickú starostlivosť pod vedením odborníka

- pekne a vkusne zariadený interiér MŠ

- rôzne slávnosti, akcie, aktivity pre deti aj rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych podujatiach;

 

Pri nástupe detí do materskej školy treba priniesť:

- prezuvky, pyžamko a  náhradné oblečenie (uložené v osobnej skrinke);

 

Ako ľahšie zvládnu škôlku v prvých mesiacoch rodičia.

Dať dieťaťu pocítiť istotu – hoci nepozná čas, je dobré prichádzať pre neho do škôlky v tú istú hodinu.

Dať dieťaťu silu – neprenášať naň vlastnú neistotu z novej situácie, nebyť prehnane ľútostivý napr. pri dlhom lúčení.

Poskytnúť dieťaťu oporu – dohodnúť sa, čo budete robiť,  keď sa dieťa vráti domov, pomáha aj malá obľúbená hračka z domu, obrázok  a podobne.

Venovať mu dostatok pozornosti a času - dieťa potrebuje cítiť záujem rodiča: pýtať sa doma na nové zážitky, hry, kamarátov a podobne.

 

Kontakty:

Zástupca pre MŠ: Hanka Smitková, 0915 872 405 email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Majka  Pakosová  -  triedna  učiteľka  pre 3. triedu (2 až 4 roč. deti), 0915 424 600

Katka Straková -   triedna učiteľka pre 2. triedu (3 a 4 ročné deti),  0907 829 316

Mgr. Jana Andrášová s. Dorota  tr. uč pre 1. triedu (5 - 6 ročné deti), 0908 426 167

 

Úhrada poplatkov  za 1 mesiac

Za celodenný pobyt dieťaťa v MŠ:

Dieťa do 3 rokov: 60 €

Dieťa od 3 rokov: 13 €

 

Celodenná strava: desiata, obed, olovrant  = 1,32 € Tento príspevok sa uhrádza  mesiac vopred  do 15. dňa  na bankový účet  školskej jedálne bankovým prevodom.

Č. účtu:  IBAN  SK  46 0200 0000 0000 3823 9332

Variabilný symbol:  17

Konštantný symbol:  0308

Do poznámky: meno + priezvisko dieťaťa

Suma: 26,40 € na 1 mesiac.

Vzniknuté preplatky z bežného mesiaca  prechádzajú do nasledujúceho mesiaca. Stravu si  odhlasuje rodič deň vopred, alebo v ten deň do 7:00 hod. ráno na tel. čísle : 043 5392 069,  0911 205 648

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 70 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.