logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov Duchovný život školy
Duchovný život školy
Napísal Mgr. Martina Gáliková   

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga je kolektív mladých zanietených učiteľov, ktorí spolu s pani upratovačkami i kuchárkami tvoria veľkú rodinu. O rodinnú atmosféru na pracovisku sa stará naša pani riaditeľka PhDr. Magdaléna Zmarzláková. Záleží jej na tom, aby sme do práce chodili radi, s úsmevom a s vedomím, že je tu pre nás.

Uvedomujeme si, zvlášť v dnešnej dobe, našu dôležitú úlohu formovať deti k správnym životným hodnotám. Aby sme mohli správne formovať žiakov, aj my potrebujeme byť formovaní. Každoročne sa zúčastňujeme trojdňových duchovných cvičení pod vedením skúsených exercitátorov. Raz za mesiac mávame v popoludňajších hodinách duchovné obnovy, ktoré v súčasnosti vedie pán kaplán Ľuboš Laškoty.

Veľmi nám pomáha tzv. Chvíľka na modlitbu. Je to krátke 10-minútové zastavenie sa počas dňa a všetci, ktorí majú voľnú chvíľku a neučia, nepracujú, neupratujú, sa modlia v kaplnke za školu.

Spolu so žiakmi každý školský rok začíname aj končíme svätou omšou. Prikázané sviatky, ktoré pripadnú na deň školského vyučovania, slávime v Kostole sv. Martina v Trstenej.  V našej škole máme aj vlastnú kaplnku, kde sa raz týždenne – vždy v stredu – slúžia sväté omše. Prípravu týchto svätých omší majú na starosti jednotlivé triedy. Tento rok sa ich zúčastňujú aj malí škôlkari, pretože pri našej základnej škole vznikla cirkevná materská škola.

Počas školského roka sa jednotlivé triedy formujú  cez duchovné obnovy, ktoré majú za cieľ utužiť spoločenstvo s Bohom aj so spolužiakmi navzájom. Každodenná modlitba pred a po vyučovaní je samozrejmosťou. Snažíme sa vytvoriť žiakom príjemné prostredie, kde sa môžu prejaviť a cítiť sa bezpečne.

Zapájame sa aj do rôznych súťaží, ktoré formujú srdce i dušu. Určite mnohé z nich poznáte aj vy a zapájate sa do nich. Ide napríklad o Biblickú olympiádu, Biblia očami detí, Noc čítania Biblie, Tajomstvá a poklady Youcatu a iné. Taktiež usporadúvame besedy so  vzácnymi  ľuďmi, ktorí odhaľujú žiakom krásu duchovného života. Sú to najmä misionári, rehoľníci a rehoľníčky. V súčasnosti v škole hodiny náboženstva vyučuje aj školská sestra sv. Františka sestra Damiána.

Cirkevný rok nám dáva príležitosť zažiť spolu so žiakmi nevšedné chvíle, ako sú vianočné sviatky, vianočné besiedky v triedach, vianočná akadémia pre širokú verejnosť, sviatok svätého  Mikuláša, veľkonočné sviatky, spoločné krížové cesty, októbrové ružence, spolu s rodičmi výroba adventných vencov a mnohé iné.

Milí rodičia i priatelia školy. Aspoň v krátkosti som sa Vám snažila priblížiť duchovný život našej školy. Je veľmi pestrý a zaujímavý. Čo poviete? Počas školského roka budeme jednotlivé aktivity dokladať fotografiami a aktuálnymi textovými príspevkami.

Na záver sa rozlúčim heslom, ktorého sa pridržiavame: „Pod Božou ochranou pracuje a prekvitá...!“ Prajem Vám veľa Božích milostí, aby ste mohli aj vy mohli pracovať na Božom diele a prekvitať v Božej láske.

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 272 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.