logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov Ukáž mi starká, starký ako a ja to urobím...
Ukáž mi starká, starký ako a ja to urobím...
Napísal Mgr. Peter Pallo   

Cieľom projektu, ktorý podporila nadácia Kia Motors Slovakia, bolo vyhľadať remeselníkov z rodinných kruhov. Zdokumentovať ich remeselnícku zručnosť pre ďalšie generácie formou videozáznamu. Zároveň odovzdať remeslo na elementárnej úrovni žiakom prostredníctvom tvorivej dielne. V dnešnej pretechnizovanej dobe sa vytrácajú tradície regiónu Orava. Žiaci majú starkých, ktorí sa v minulosti živili ľudovým remeslom.

 

 

Počas projektu sa socializovali vzťahy medzi generáciami, zvýšil sa záujem žiakov pomáhať starším ľudom vo svojom okolí.

Deti a mládež skrášlili a zveľadili okolie školy svojimi výrobkami. V areáli pribudol viacúčelový altánok, ohnisko a lavičky, vyzdobený výrobkami z hliny. Na zhotovení sa podieľali žiaci so svojimi starkými- remeselníkmi. Tým, že žiaci prispeli k dielu fyzicky a vynaložili nemalé úsilie, dokážu si toto prostredie vážiť a doceniť úsilie, ktoré pri realizácii vynaložili.

Okrem toho, že sa naši žiaci aktívne podieľali na projekte, strávili chvíle so svojimi starými rodičmi. Títo remeselníci okrem veľkej nezištnej pomoci poskytnutej svojim deťom zažili pocit potreby, užitočnosti pri formovaní mladých. Na oplátku deti zapojené do projektu nadobudli kompetencie z oblasti manuálnej práce v danom remesle. Popri projektovej časti vyhradenej pre moderné technológie (natáčanie a strih filmu), zažili aj reálne pracovné prostredie.

Žiakov sme naučili manuálnym zručnostiam tradičných remesiel. Prehĺbili sme záujem o kultúru a remeslá. Aktivitami projektu sme prispeli k tomu, aby mladá generácia nadobudla primerané medziľudské vzťahy voči sebe, starším a svojmu okoliu.

Pri škole nám pribudla viacúčelová oddychová zóna, kde sa môžu žiaci so svojimi učiteľmi stretávať počas vyučovania, ale aj tráviť chvíle vo svojom voľnom čase. Jedným z výstupov projektu je natočený film: Ľudové remeslá, v ktorom sú  zdokumentované vybrané remeslá a ich spôsob realizácie. Ďakujeme remeselníkom a zamestnancom KIA za pomoc počas realizácie projektu.

PREZENTÁCIA

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 77 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.