logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov PLENÁRNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIE
PLENÁRNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIE
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová,   

Dňa 23. októbra o 16:00 sa uskutočnilo plenárne a po ňom aj triedne stretnutie rodičov.

Riaditeľka školy PhDr. Mgr. Eva Ragalová zhodnotila predchádzajúci školský rok 2016/ 2017 a predseda Rodičovskej rady školy Rastislav Bača predložil vyúčtovanie poplatku za žiaka. Súčasťou programu bola informácia o aktivitách Komunitného centra SINAJ. Pani Mária Kašová  pozvala rodičov na spoluprácu a ponúkla pomoc pre žiakov i dospelých.

Spoločenstvo rodičov schválilo 10 € príspevok na žiaka na tento školský rok 2017/ 2018.

Ďakujem rodičom, ktorí prišli na plenárne a našli si čas, pretože viem, že ste veľmi zaneprázdnení a váš čas je vzácny. Som rada, že ste aj touto cestou vyjadrili záujem

o poznanie školy, jej práce, jej cieľov, postupov, snáh i možností. Práve tu je miesto, kde vám máme možnosť ukázať, čo všetko robíme pre našich žiakov a vaše deti a objasnili zmysel, čo robíme a ako učíme. Celý školský rok 2016/ 2017 sme vám predstavili v skratke v prezentácii, ktorú si môžete pozrieť na našej hlavnej stránke. Je dôležité pochopiť ju v celosti ako systém práce v škole na žiakovi, s postupnosťou a myšlienkami na vytvorenie jednej celistvej osobnosti. Nie každá aktivita sa týka každého žiaka, na každú vekovú kategóriu je zameraná iná. Myslím, že o našich schopnostiach školy hovoria naše výsledky. Nezávislá organizácia INEKO nás ako školu už tretí rok hodnotí veľmi vysoko nielen na základe vedomostných výsledkov MONITORINGU 9 a 5, ale aj kvôli výsledkom v súťažiach a mimoškolských aktivitách. Možno ako rodičia vnímate skôr vaše dieťa cez hodnotenie známkou a verte, že keby bolo možnosťou školy hodnotiť posun žiaka voči sebe samému, nie vo vzťahu ku stupnici známok, bolo by to najspravodlivejšie. Hodnotenie známkou je dôležité, ale život potvrdzuje, že práve v živote sa vynikajúco uplatňujú dvojkári či trojkári. Zamysleli ste sa niekedy, že nabiflená jednotka pre moje dieťa neprinesie takú radosť a úžitok, ako úloha, ktorú možno dieťa vyrieši na 2 -3, ale samo? Že pochopí vzťahy v učive cez písomku na 5? Za všetkým je v základnej škole PRAVIDELNOST učenia sa, DENNÁ príprava a DOBRÁ SÚSTREDENOSŤ so ZÁUJMOM na vyučovaní či sebadisciplína, DENNÉ prekonávanie samého seba, pretože DIEŤA je TÝM, čo DOKÁŽE...čo mu bolo nadelené v génoch a v daroch od Boha, aké vzory vidí okolo seba. Ak ste boli na začiatku šk. roka na sv. omši, zaregistrovali ste, že výzva k učiteľom je, aby boli prísni - prísni vo vzťahu k učivu a kvalite vyučovania, ale maximálne spravodliví vo vzťahu ku žiakom a nezabúdali na ľudskosť.

Každý žiak má iné vnímanie, inak pochopí učivo, každý vynakladá iné úsilie kvôli dobrej známke, iný čas venuje naučeniu sa, zopakovaniu či domácej príprave. Zavádzame novoty, metódy, a náš Školský vzdelávací program je oproti štátnemu vzdelávaciemu programu opretý o naše kresťanské tradície a hodnoty. Verte, že intelektuálne poznanie spolu s duchovnou vierou si žiaci ponesú v sebe celý život. A život aj vám možno dá pocítiť, že to nie je iba o vedomostiach, ale aj o VZŤAHOCH.

Všetkým nám teda prajem, aby sa nám s Božou pomocou a s obetavým prístupom všetkých z nás podarilo zveľaďovať školu i škôlku s novovzniknutým oddelením.

Prajem všetkým, úspešný, požehnaný školský rok, dni naplnené tvorivou a tvrdou prácou a snahou nás všetkých. Tak nám Pán Boh pomáhaj.

Prezentácia ZRPŠ

 

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 260 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.