logo

Hlavné menu

20 rokov ZŠ R. Dilonga

20 rokov ZŠ R. Dilonga

Domov Výsledky testovania piatakov T5 - 2017
Výsledky testovania piatakov T5 - 2017
Napísal Mgr. Martina Gáliková   

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Testy písalo spolu 45 080 žiakov 5. ročníka ZŠ, z toho bolo 42 227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským a 3118 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Testovania papierovou formou sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníka našej ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Testovaní boli z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Na konci januára boli zverejnené výsledky a my sme dozvedeli, ako dopadli naši žiaci v porovnaní so žiakmi z celého Slovenska. Výsledky boli opäť výborné. Naši žiaci prevýšili celoslovenský priemer v obidvoch predmetoch. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %. Naši žiaci dosiahli úspešnosť 76,8%. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Naši žiaci dosiahli 72,7%.

NÚCEM – Národný ústav certifikovaných meraní – uvádza zaujímavú informáciu, že cirkevné školy dosiahli oveľa lepšie výsledky v porovnaní so štátnymi školami. Žiaci z cirkevných škôl dosiahli 70,9% úspešnosť. Sme radi, že aj naša škola potvrdila kvalitu vzdelávania v cirkevných školách
na Slovensku.

Je to zásluhou všetkých, ktorí boli alebo sú zapojení do vyučovacieho procesu našich piatakov – učiteľov z prvého stupňa (J. Pallo, Ľ. Šrámková), učiteľov testovaných predmetov na druhom stupni (M. Dlholucká, Ľ. Smatana, M. Gáliková), rodičov piatakov a samozrejme usilovnosťou samotných žiakov 5. A a 5. B.

 

 
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

VIRTUÁLNA PREHLIADKA

ZŠ R. Dilonga

KWN 2017


Kto je online ?

Máme online 99 hostí 

Microsoft


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.