OZNAM od 15. 2. 

Vážení rodičia, od pondelka 15. februára začínajú pre žiakov ZŠ týždňové JARNÉ PRÁZDNINY. V škole nebude otvorená žiadna JARNÁ ŠKOLA z dôvodu rekonštrukcie kaplnky a dievčenských toaliet. 

Budú otvorené triedy materskej školy  pri Oravici pre prihlásené deti – a opäť  musí byť otestovaný aspoň jeden z rodičov, učitelia a všetci nepedagogickí zamestnanci / momentálne platí NEGATÍVNY TEST na 7 dní.

Stále funguje školský semafor -prosíme hlásiť podozrenie alebo ochorenie na COVID 19 riaditeľke školy. Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič podpisuje čestné vyhlásenie.

Odberové miesto pre rodičov našich detí MŠ  je pripravené v spolupráci s Mestom Trstená v DOME KULTÚRY v divadelnej sále.

Môžete sa testovať v piatok 12. 2. a v sobotu 13. 2. 2021. Test bude platiť zatiaľ 7 dní. Piatok 14:00 – 19:00Sobota 8:00 – 18:00, prestávka 12:00 – 13:00Otestovať sa môžete aj za účelom potreby potvrdenia do zamestnania alebo iných dôvodov.

Na test sa môžete vopred objednať na konkrétny čas, rezerváciu na konkrétny termín na odberovom mieste COVID19.


Vytlačiť