Pôst so svätými a blahoslavenými

Počas pôstneho obdobia si dávame rôzne predsavzatia a konáme skutky kajúcnosti, aby sme sa čo najlepšie pripravili na Veľkú noc. Snažíme sa meniť svoje životy a srdcia upriamiť na to, čo je pre nás najdôležitejšie a tým je samotný Ježiš.

Najkrajším spôsobom o ňom svedčili ľudia, ktorí sa po smrti stali blahoslavenými a svätými. Dávajú nám krásny príklad ako ho máme nasledovať a dostať sa tak do jeho kráľovstva. A preto sme sa rozhodli, že tohtoročný pôst prežijeme práve s nimi. Na facebookovej stránke školy budeme každý deň (okrem nedieľ) zverejňovať krátky životopis daného svätca a spolu s ním a jeho myšlienkami prežívať celých dvadsaťštyri hodín. Svätcov sme rozdelili do siedmych skupín podľa týždňov, ktoré nás čakajú do Veľkej noci. Budeme radi ak sa do tejto našej aktivity zapojíte s celými rodinami a ku každej myšlienke pridáte aj modlitbu svätého ruženca, prípadne korunku Božieho milosrdenstva. Ak budete mať záujem, plagát s popisom si môžete stiahnuť v plnej veľkosti a vytlačiť. Všetci učitelia našej školy Vám prajeme krásne a hlavne nábožné prežitie celého pôstu a aby sa jeho zmysel naplno prejavil v našich každodenných životoch aj po jeho skončení.


Vytlačiť