Hviezdoslavov Kubín 2021

Aj tento rok sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá je na Slovensku najprestížnejšou a najstaršou súťažou  v oblasti umeleckého prednesu. Súťaž sa realizovala aj dištančnou formou. Bola to výzva, ktorú žiaci prijali a výborne zvládli. Svedomito sa pripravovali a ich ukážky boli pútavé.

phoca thumb m 003

Súťažilo sa v prednese poézie a prózy. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov nasledovne:

Prednes prózy I. kategória

II. miesto - Beáta Šinálová (4. A)

III. miesto -  Andrej Rafael Reguly (2. A)

 

Prednes poézie I. kategória

II. miesto - Ria Pániková (4. A), Karolína Pňačeková (3. A)

III. miesto -  Peter Jagelčák (4.A), Lilien Schelingová (2. A)

 

Prednes prózy II. kategória

I.miesto - Laura Matušková (5. A)

II. miesto - Nela Gibasová (5. A)

III. miesto- Kristína Straková (5. A)

 

Prednes poézie II. kategória

I. miesto - Sofia Šálková (6. A)

II. miesto - Klaudia Kumorová (5. A)

III. miesto Oliver Olexa (5. A), Michal Pňaček (5.B)

 

Prednes poézie III. kategória

I. miesto – Dominika Horňáková (9. A)

 

Prednes prózy III. kategória

I. miesto -  Laura Lukačková (9. A)

Všetkým súťažiacim blahoželáme! Víťazkám Laure Matuškovej, Sofii Šálkovej, Dominike Horňákovej a Laure Lukačkovej držíme palce na okresnom kole, kde nás budú reprezentovať.


Vytlačiť