Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

NANEBOVYSTÚPENIA PÁNA - SVIATOK

Na sviatok Nanebovystúpenia Pána Ježiša sme sa po dlhom čase zúčastnili spoločnej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák. V homílii nás všetkých povzbudil, aby sme boli príkladom pre svoje okolie a životmi svedčili o Kristovi. Máme konať 3D skutky (Dávaj Dobro Druhým). Na záver všetkých požehnal novokňazským požehnaním a poprial nám krásny sviatočný deň. Za povzbudivé slová mu zo srdca ďakujeme.

phoca thumb m 001

V kostole sv. Martina boli iba žiaci 2. stupňa. Žiaci 1.-4. ročníka sa zúčastnili sv. omše vo svojich triedach on-line, pretože sme dodržiavali protipandemické opatrenia (rozostupy a i.). Aj sv. prijímanie mali možnosť žiaci 4. ročníka prijať v škole. Sme veľmi radi, že sme sa v tento sviatočný deň mohli obohatiť svätou omšou.