Svätou omšou začíname nový šk. rok 2021-2022

Dňa 02. 09. 2021 sme sa stretli po dvoch mesiacoch prázdnin opäť v škole. Po príchode do školy sme boli prekvapení, čo všetko sa za prázdniny v škole zmenilo. V triedach sme sa privítali so spolužiakmi a neskôr išli do kostola. Pán dekan nám poprial do nového školského roku veľa síl a úspechov, a po sv. omši sa nám prihovorila aj pani riaditeľka s pár milými slovami. Veríme, že v škole budeme spolu čo najdlhšie.

phoca thumb m 003

PRÍHOVOR PANI RIADITEĽKY na NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022


Vytlačiť