Piataci a šiestaci na GAJDOŠSKEJ VANDROVKE

Unikátna gajdošská kultúra Slovenska je od roku 2015 zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Podobne aj fujara, ktorá je v tomto zozname od roku 2005. V spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom sme v rámci hodín regionálnej výchovy, hudobnej výchovy a geografie vandrovali za tradičnými hudobnými nástrojmi.

phoca thumb m 001

Žiaci sa zoznámili s históriou fujary, gájd, drumble, rôznych druhov píšťal, s postupmi, ako sa vyrábali a používali v minulosti i dnes. Vandrovkou nás sprevádzal pán Drahoš Dalos, výrobca a hráč na tieto archaické hudobné nástroje. Program bol pre nás veľkým prínosom, čo žiaci potvrdili pozorným počúvaním nádherných tónov a nakoniec veľkým potleskom.


Vytlačiť