Minister školstva B. Gröhling v našej škole

V stredu 22. septembra 2021 sme v našej škole privítali vzácnu návštevu, ktorou nás poctil osobne Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri absolvovaní prehliadky zmodernizovaných priestorov sa zastavil aj priamo na hodinách. Diskutoval so žiakmi o tom, ako sa vzdelávajú a aké vedomosti už nadobudli. Mal možnosť presvedčiť sa aj o tých najmodernejších technológiách, ktoré pri vyučovaní využívame a dokonca sa stal aj súčasťou prírodovedy, keď tvoril figurínu pri určovaní umiestnenia jednotlivých orgánov na ľudskom tele. Pri návšteve neobišiel ani učiteľov a diskutoval s nimi na témy ohľadom skvalitnenia vyučovacieho procesu a možnosti pomoci do budúcna.

 phoca thumb m 001

Žiaci z našej školskej televízie Timea Letašiová (redaktorka, 8.A), Jakub Pallo z 8.A a Matúš Kuník z 9.A (kameramani) vytvorili aj krátku reportáž (z návštevy pána ministra, ktorú si môžete pozrieť na našej facebookovej stránke.

V záverečnej časti tejto návštevy si pán minister splnil aj mediálne povinnosti a prijal drobné darčeky na pamiatku od našich žiakov.

Veríme, že táto návšteva bola nielen krásnym svedectvom o dobre vykonávanej práci na našej škole, ale najmä o spoločenstve ľudí, ktorí vzdelávanie neberú iba ako formalitu, ale ako poslanie pri výchove detí a mládeže. V najbližšej dobe (keď to dovolí pandemická situácia) radi privítame aj rodičov našich detí v nových priestoroch školy.


Vytlačiť