Sv. Otec na Slovensku

Aj naša škola žila celý týždeň návštevou Sv. Otca Františka. Motto jeho návštevy v našej krajine je: „S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom!“ Preto na hodinách náboženstva Sv. Otca žiaci na diaľku privítali a pripojili sa k nemu na ceste za Ježišom... symbolicky pridali na spoločnú cestu za Pánom Ježišom – besedami, rozhovormi či vlastnoručným odtlačkom ruky. TV LUX VIDEO (od 12-stej minúty alebo -02:09)

phoca thumb m 001 

Aj na hodinách matematiky v rámci projektu žiaci vymysleli rôzne úlohy. Vypočítaním príkladov sme sa dozvedeli rôzne informácie o pápežovi Františkovi.

Dôverujeme Ježišovi, že vytrváme s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom, ako nám to v motte odkázal pápež František.


Vytlačiť