VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

Dňa 27. septembra 2021 primátorka mesta Trstená v zasadačke Mestského úradu v Trstenej odovzdala vecné ceny  v rámci vyhodnotenia výtvarnej súťaže „Gmina Tomice a mesto Trstená v harmónii s prírodou“, ktorá bola určená pre deti materských, základných a umeleckých škôl z mesta Trstená a gminy Tomice. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách a z našej školy boli ocenené práce týchto žiakov:

phoca thumb m 001

III. kategória:  7-10 ročné deti:

2. miesto Nina Rošťáková

Čestné uznanie: Jakub Harkabuz

Súťaž sa konala v rámci spoločného cezhraničného projektu s názvom „Prírodné a kultúrne dedičstvo gminy Tomice a mesta Trstená“ spolufinancovaného v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2007-2013.  Do súťaže bolo zaslaných 141 výtvarných práce z mesta Trstená a gminy Tomice.

Výhercom srdečne gratulujeme a želáme ešte veľa úspechov pri rozvíjaní svojho talentu.


Vytlačiť