Patrón 1. A triedy - sv. FRANTIŠEK z ASSISI

Dňa 4. októbra 2021 mali  naši prváci deň so svojím patrónom. Spoločne s pánom učiteľom si prečítali maľované čítanie o živote sv. Františka, príbeh, ako František skrotil vlka, chválospev. Navštívil ich františkán páter Peter Vnučák, ktorý im zaujímavo porozprával o ich patrónovi, na príklade jeho života a jeho skutkov povzbudil prvákov, aby sa snažili stať sa svätými ako bol František.

phoca thumb m 001

Spoločne sa pomodlili a prešli krížovú cestu, zastavili sa pri kaplnke Božieho milosrdenstva, cestou mohli obdivovať krásnu jesennej prírody. Poďakovanie patrí patrónovi sv. Františkovi z Assisi za krásne počasie, ochranu počas výletu v prírode.


Vytlačiť