Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM III – rodičia MŠ pri Oravici

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 9.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u učiteľky MŠ, zostávajú v povinnej domácej karanténe určenej Úradom triedy MŠ 1-Ovečky a MŠ 2 – Rybičky do 12. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v utorok  13.10.2020. 

 posledný kontakT s pozitívne testovanou osobou BOL v PIATOK 2.10.2020.   

KARANTÉNA ZAČALA v sobotu 03.10. 2020 .

KARANTÉNA KONČÍ:    12.10.2020.

NÁSTUP DO MŠ :     13.10.2020.

PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, v prípade prejavov príznakov prosím kontaktujte svojho obvodného lekára. 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.