Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM IV – rodičia MŠ5 (Včielky) na Námestí M. R. Štefánika

Na základe potvrdeného pozitívneho prípadu z RÚVZ zo dňa 8.10.2020 na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 u nepedagogickej zamestnankyne MŠ, zostáva v povinnej domácej karanténe určenej Úradom trieda MŠ 5 - Včielky do 16. 10. 2020. Nástup detí do MŠ, ak sa situácia nezmení a nebude potvrdený ďalší iný prípad, bude v pondelok 19.10.2020.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL V UTOROK 6. 10. 2020. 

KARANTÉNA ZAČALA V STREDU 07. 10. 2020.

KARANTÉNA KONČÍ:    16. 10. 2020.

NÁSTUP DO MŠ :     19. 10. 2020.
 
PROSÍME O DODRŽIAVANIE KARANTÉNY DETÍ, V PRÍPADE PREJAVOV PRÍZNAKOV PROSÍM KONTAKTUJTE SVOJHO OBVODNÉHO LEKÁRA.
 

Ďakujeme za pochopenie a vyprosujeme veľa zdravia a požehnania počas domácej karantény.