2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane. Do konca apríla 2021.
Čítaj viac

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

ZELENÉ OÁZY 2020

Názov projektu: Zdravie z vlastnej záhrady

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu:           Mgr. Peter Žatko

Projekt bol podporený sumou vo výške 1.150,00 eur. Z iných zdrojov sa nám podarilo získať 300,00 eur.

Naším cieľom bolo vytvoriť zelenú, živú, voňavú a liečivú záhradu pre žiakov, rodičov a priateľov Základnej školy s materskou školou R. Dilonga v Trstenej. Vznikne tak miesto nie len na oddych ale aj na vzdelávanie.

Samozrejme by sme to nedokázali bez našich partnerov. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., v celkovej sume 1150,0 eur. Na projekte sa finančne podieľali aj Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, Rímsko- katolícky farský úrad Trstená a Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, ktorí nás podporili sumou spolu vo výške 300,0 eur.

Po dlhých rokoch sa nám konečne podarilo vynoviť okolie našej školy. Zanedbanú zadnú časť, kde si veselo bujnela burina, sme za pomoci žiakov a učiteľov premenili na Semiramidine visuté záhrady. Vybudovali vyvýšené záhony na pestovanie vlastných byliniek. Tie následne spracujeme a vyrobíme z nich rôzne voňavé vrecúška a čajíky. Tieto vrecúška by sme radi použili nie len na vlastnú spotrebu ale aj na obdarovanie najbližších. Týmito aktivitami by sme podporili rozvoj motorických zručností u žiakov, podporovali sociálne väzby v komunite ako aj vzťah k prírode. 

 Aktivitač.1: Výroba záhonov

Veď to musíme mať za týždeň hotové. Som si pomyslel, ale bol som mierne naivný. Prirodzená zručnosť sa medzi deťmi pomaly vytráca. Ešteže aspoň vďaka takýmto projektom trochu pričuchnú k manuálnej práci. Čo sa im ale uprieť nedá, je snaha. Mnohí bez hundrania pracovali a často krát pomáhali aj vo svojom voľnom čase. Pílili, hobľovali, maľovali a spájali. Iná partia vykonávala výkopové a zemné práce.  Aj keď to niekedy pripomínalo firmu ,, A je to“, podarilo sa nám vyvýšené záhony dokončiť.

Aktivita č.2: Sušíme bylinky                                                          

Keďže naše bylinky ešte nevyrástli, väčšinu byliniek na vrecúška sme pozbierali v prírode a doma. Som neveril, koľko ľudí na Orave pestuje doma nejaké bylinky. Dúška, repík, prvosienky, podbele, mäta, šalvia, tymian a ďalšie. Ďakujem všetkým, ktorí boli ochotný pomôcť niečo nasušiť. O rok už budeme sušiť vlastnoručne dopestované a tie budú ešte lepšie, lebo budú naše, s láskou dopestované.

Aktivita č. 3: Výroba vrecúšok

Kým chlapci mali na starosti stavebnú časť, naše dievčatá sa pustili do výroby vrecúšok pod vedením p. učiteľky Dlholúckej. Nakúpili látku a pustili sa do výroby. Strihali, plnili a vyšívali.

phoca thumb m 025

 

        slovnaft 

 

 

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Názov, kód v ITMS – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Obdobie realizácie: 01.12. 2020 – 31. 12. 2022

Personálne zabezpečenie inklúzie: 2 asistenti učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a školský špeciálny pedagóg

Kód projektu v ITMS2014+ – 312011AQI4

Miesto realizácie – Trstená

Výzva – kód – OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

Názov prioritnej osi – Vzdelávanie

Názov investičnej priority – Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

VIAC O PROJEKTE

BESEDY A EXKURZIE

Ľudová múdrosť hovorí, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Veľmi neochotne meníme svoje správanie. Máme radi svoj pokoj a pohodlie. Žiaľ, nie vždy je to tá správna cesta. A týka sa to aj nášho vzťahu k prírode a k jej ochrane. Je najvyšší čas si vybrať, ktorou cestou sa vydáme. Či tou ľahšou, alebo tou správnou. A keďže sa už veľmi nezmeníme, je dôležité venovať sa našim deťom a nasmerovať ich na tú správnu cestu. Pomôcť môžu besedy a exkurzie. Preto sme sa obrátili na pracovníkov Správy CHKO Horná Orava. Veľmi ochotne nám s formovaním našich detí pomohli. Navštívili sme pôvodné lesy pod Babou horou a navštívili rašelinisko v Kline. V škole nás navštívila Ing. Zuzana Kertysová a veľmi pútavo žiakov zasvätila do tajov prírody. Ostáva len dúfať, že sme zasiali semienko, z ktorého nám vyrastie generácia uvedomelých mladých ľudí.

phoca thumb m 001

 

 

Jedáleň 

 

Napíšte nám

   

Kto je online

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line