RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

Túto známu vetu sme s deťmi pretavili do skutočnosti. Počas jedného októbrového dňa sa všetky triedy z prvého stupňa vybrali do ulíc. Október patrí všetkým seniorom, ktorí žijú aj v našom meste.

phoca thumb m 001

Deti z ŠKD im rozdávali srdiečka s venovaním, ktoré si samé vyrobili a taktiež darovali jabĺčko v rámci aktivity Jabĺčkový deň, ktorý v ten deň prebiehal na našej škole. Naši seniori deťom na oplátku venovali úsmev, pohladenie či pár pekných slov. Bolo krásne sledovať, ako sa stretá múdrosť s detskou úprimnosťou. Je dôležité učiť deti úcte ku starším, pretože každý z nás sa raz ocitne na ich mieste.

 

Vytlačiť