Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

SVÄTÝ MIKULÁŠ AJ V NAŠEJ ŠKOLE

6. decembra 2021 navštívil aj našu školu MIKULÁŠ. Deťom porozprával o svojom živote, ako pomáhal chudobným, legendu O troch pannách, legendu O lodiach vezúcich pšenicu. Spolu sa deti naučili pesničku, ktorú si s Mikulášom zaspievali:

phoca thumb m 009

Svätý priateľ náš,

biskup Mikuláš,

chudobným bol na pomoci,

pomáhal im tajne v noci.

Robiť dobré skutky skryto

a nečakať vďaku za to.

Nauč to aj nás,

svätý Mikuláš.

Mikuláš navštívil každú triedu, kde ich za pesničky, básničky a modlitby odmenil sladkým darčekom. Žiakov zo 4.A a 1 žiaka z 2.B Mikuláš pozdravil online, lebo boli doma a učili sa dištančne.

Veríme, že nás sv. Mikuláš navštívi aj o rok.