Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Vianoce u starej mamy

Dnes 9.12.2021 sme sa vrátili v čase. CVČ v Trstenej organizovalo výstavu spojenú s tvorivými dielňami pod názvom Vianoce u starej mamy. Deti si prezreli staré fotografie, gramofón, historické artefakty, vianočný stromček, ozdoby, hračky, vianočné dekorácie a p. Pňaček rozprával o Vianociach našich starých rodičov a prarodičov, zvykoch a tradíciách. 

phoca thumb m 003

Ukázka pečenia oblátok a výzdoba perníkov s p. Kompanovou deti velmi zaujala. Hlavne následná koštovka. 

Na záver si vlastnoručne vyrobili menovky na darčeky s p. Abrahamovou,  ktoré si mohli vziať so sebou. 

Bola to zaujímavá výstava. Takéto Vianoce by mohli byť každý deň.