Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

HOBIT

HOdina BIológie pre živoT – ide o inovatívny vzdelávací program, ktorého zmyslom je odovzdať žiakom úplné jednoduché informácie, ktoré vedú k záchrane života pri vzniku mozgového infarktu. Žiaci sa učia reagovať pomocou multimediálneho a simulačného vzdelávania tak, aby mohli postihnutému zachrániť život. Projekt sa realizuje v rámci spolupráce krajín V4.

V týchto dňoch sa do projektu aktívne zapája  111 žiakov druhého stupňa. Žiaci sa naučia identifikovať znaky signalizujúce mozgovú mŕtvicu, ktorá je jednou z najčastejších príčin úmrtí.

Poznáte aj vy tieto varovné signály? Pripomeňme si ich aj my dospelí.