Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Voda pre život- život pre vodu

Voda pre život, život pre vodu je celoslovenská literárna súťaž.

Vyhodnotenie:

phoca thumb m 001

PRÓZA:

4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ

1. miesto - Matilda Stareková 1. A – Obláčik

1. miesto - Filip Zmarzlák 1. A – Rybičky

POÉZIA:

4. osobitná kategória: žiaci 1. ročníka ZŠ

2. miesto – Richard Klempai 1. A – Vodička

2. kategória: žiaci 3. ročníka ZŠ

4. miesto - Kristína Zoe Reháková 3. A – Kvapka Anička

Výsledková listina

Víťazné práce

Veríme, že žiakov tento úspech motivuje do ďalšej tvorivej práce a tešíme sa na jej nové literárne dielka.

GRATULUJEME.