Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

INCREDIBOX

Počas dištančného vyučovania HUDOBNEJ VÝCHOVY si naši starší žiaci (okrem iného) mali možnosť vyskúšať  prácu hudobného producenta pri mixovaní „beatboxu“ v programe INCREDIBOX. Niektoré z výstupných projektov si môžete vypočuť kliknutím na odkaz.

Beatbox 1

Beatbox 2

Beatbox 3

Beatbox 4

Beatbox 5

Verím, že Vás milo prekvapia -minimálne tak, ako samotnú pani učiteľku.