Hodina Kodu 2021

Tento rok sa aj naša škola ZŠ s MŠ R.Dilonga pridala oficiálne k oslave informatiky. Počas týždňa výučby informatiky, ktorý sa konal 6. až 12.decembra sme sa zaregistrovali na stránke www.hourofcode.com a naplánovali udalosti, rôzne kódovacie aktivity.

Tento rok bolo 85706 registrovaných udalostí, vo viac ako 180 krajinách. Tieto hodinové výukové programy rozvíjajú zručnosti u deti pri riešení problémov, ich logiku a tvorivosť. Druháci programovali príbeh, piataci angry birds, šiestaci kreslenie s umelcom a minecraft, siedmaci bludisko,  ôsmaci kódovali emóciu pri básniach a deviataci skúsili naprogramovať jednoduchú mobilnú aplikáciu. Každý z nich mal možnosť zažiť chvíľku slávy a získať certifikát z Hodiny Kodu.

 

 

Vytlačiť