Podarilo sa odstrániť havarijný stav kotlov výmenou za nové

 Kotle aj príslušenstvo v budove MŠ a ŠJ pri Oravici boli túto aj minulé vykurovacie sezóny často opravované.  Jeden aj druhý kotol a aj všetky ich komponenty boli už po životnosti kotlov (rok výroby 1999). Bola potrebná ich výmena.

phoca thumb m 001

Výmena kotlov so sebou prináša aj demontáž všetkých opotrebovaných komponentov v kotolni a  následnú montáž nových kotlov, komína a ďalších súčastí.  Do budúcna je potrebné  povymieňať celé príslušenstvo vrátane zásobníkov na ohrev vody, potrubí, ventilov, uzáverov.  Ďakujeme Mestu Trstená a zriaďovateľovi Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie za finančné prostriedky na odstránenie havarijnej situácie. 


Vytlačiť