"Sme víťazi Akadémie Mateja Tótha"

Ako iste veľmi dobre viete, od októbra do decembra 2021 sme aktívne hlasovali za to, aby naši žiaci mohli byť súčasťou športového programu, ktorý je jeden z najkvalitnejších na Slovensku. Po namáhavej kampani, ktorú viedli naši učitelia v spolupráci s rodičmi sme obsadili prvé miesto s rekordným počtom 79 758 hlasov.

phoca thumb m 002

Okrem toho, že sme získali grant Akadémie jedného z najúspešnejších slovenských športovcov, sme za celkové prvenstvo v kategórii získali aj jedinečné zariadenie – tabuľu Cisco Webex board, ktorá bude slúžiť našim žiakom a učiteľom a určite opäť skvalitní podmienky vyučovania na našej škole. Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli získať túto nádhernú cenu a hlavne pomohli vytvoriť kvalitné podmienky na rozvoj všeobecnej športovej gramotnosti našich žiakov. Osobitné ďakujeme patrí najmä učiteľom Mgr. Ľ. Rehákovi, Mgr. J. Pallovi, Mgr. M. Sokolovskej, Mgr. H. Mačorovej, Mgr. Ľ. Šrámkovej, Mgr. K. Strakovej, Mgr. E. Kutľákovej a rodinám Rehákovým, Strakovej a Kuráňovej. Poďakovať musíme aj okolitým firmám a školám, ktoré boli nápomocné pri hlasovaní a veríme, že pri podobných akciách budeme spolupracovať aj naďalej.

Následne sa uskutočnilo vzdelávanie trénerov Akadémie Mateja Tótha v Banskej Bystrici (15. 1. – 16. 1. 2022). Pozvaní boli aj naši učitelia Mgr. Rehák a Mgr. Ragala, ktorí budú všetky nadobudnuté skúsenosti spoločne aj s Mgr. Jaroslavom Pallom odovzdávať žiakom nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale aj na športových krúžkoch a u prihlásených žiakoch prvého stupňa aj na tréningoch Akadémie, aby každé dieťa malo možnosť stať sa olympijským víťazom. Štartujeme už vo februári!!!

Vytlačiť