Služba iným v praxi

Na hodinách náboženstva sa so žiakmi nielen rozprávame o práci a jej hodnote v našom živote, ale snažíme sa svoje sily aj prakticky využívať v službe iným. Dvakrát do mesiaca so žiakmi upratujeme okolie kostola a fary. Tešíme sa, že naši žiaci sú usilovní a snažia sa pracovať zodpovedne.

phoca thumb m 001


Vytlačiť