Deň narcisov 2022

Tento rok sa už 26-krát konala verejno-prospešná zbierka na pomoc ľuďom s rakovinou. Vo štvrtok 28. apríla 2022 v uliciach nášho mesta Trstená dobrovoľníci z 9.A pomáhali s rozdávaním symbolických narcisov. Vďaka nim a všetkým vám, ktorí ste prispeli, sme mohli na účet Ligy proti rakovine poslať peknú čiastku peňazí. Ďakujeme.

2022den narcisov


Vytlačiť