KŇAZSKÉ REKOLEKCIE

V Ústí nad Priehradou sa 9. mája 2022 konali kňazské rekolekcie - pravidelné stretnutie kňazov oravských dekanátov. Sme radi, že spolu so spevákmi zboru Mária a žiakmi 7.A triedy sme sa aj my mohli pridať k sláveniu spoločnej svätej omše a spríjemniť ju svojím spevom. Otec biskup Ján nám všetkým poďakoval a odovzdal svoje požehnanie. Potešilo nás aj stretnutie s kňazmi, ktorí ako kapláni pôsobili v našej farnosti a pripravovali nás na prijatie sviatostí.


Vytlačiť