Aktivity OZVIAC

2. až 4. mája 2022 sa naši ôsmaci zúčastnili na Ústi aktivít s animátormi z OZVIAC. Aktivity boli zamerané na utuženie kolektívu. Učili sa pracovať v skupinách, hľadali spoločné riešenia, naučili sa rešpektovať aj odlišné názory, skúšali si dôverovať. Pochopili, že v tíme dokážu viac ako samostatne. Dôležité je zistiť silné stránky každého jednotlivca, správne rozdeliť úlohy, dôverovať si, povzbudzovať sa a hlavne sa navzájom počúvať a výsledok stojí za to.

phoca thumb m 001


Vytlačiť