Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

LETNÁ ŠKOLA

Už v pondelok 8. 8.2022 začíname Letnú školu.  

Žiakom ponúkame 2 augustové termíny: 

• 8.– 12. 08.2022  

• 15.– 19. 08.2022  

Letná škola prebieha denne (Po-Pi) od 7:30-13:30 hod. hravou formou (zážitkové učenie, športové i relaxačné aktivity, výlety atď.). Počas Letnej školy sa žiaci budú mať možnosť aj doučovať, rozvíjať jazykové, komunikačné a konverzačné zručnosti z angličtiny i slovenčiny, rozvíjať matematickú, prírodovednú a informačnú gramotnosť. V rámci aktivít budú zaradené aj hry na tvorivosť a zábavu s relaxačnými prvkami. 

Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj podpora integrácie žiakov z Ukrajiny do komunity svojich rovesníkov.

Letnú školu financuje MŠVVaŠ SR, pre žiakov je zdarma (vrátane obedov).

V prípade otázok nás môžete kontaktovať.