Prázdninový kurz konverzačnej angličtiny

Angličtina hrou – aj takto by sme mohli nazvať letný Kurz konverzačnej angličtiny pre našich žiakov, ktorý začal hneď prvý deň prázdnin. Kurz zastrešoval anglický lektor Guy Cheetham v spolupráci so ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, kde kurz prebiehal.

phoca thumb m 001

 Žiaci zábavnou formou komunikovali s anglickými lektormi, využívali pri tom moderné technológie (IKT) aj tradičné slovníky. Spestrením boli rôzne didaktické hry a súťaže. Na konci kurzu boli žiaci plní zážitkov a vedomostí z angličtiny. Odmenou im bol aj certifikát o absolvovaní kurzu. Veríme, že vedomosti získané na prázdninovom kurze angličtiny žiaci využijú nielen v škole, ale aj napr. na dovolenkách v zahraničí.


Vytlačiť