PASOVANIE  PRVÁKOV

Pasovačka prvákov sa uskutočnila vo štvrtok 19. 11. 2020. Keďže naša škola nosí meno Rudolfa Dilonga, františkánskeho kňaza z Trstenej, oslovili sme na naše pasovanie brata Františka. On ochotne túto úlohu prijal. Predstavil deťom Rudolfa Dilonga ako kňaza a básnika a začala sa slávnostná chvíľa pasovania.

phoca thumb m 002

Po slávnostnom akte prváci predviedli svoj kultúrny program. Pozostával z tanca, básní a piesní a predstavenia patróniek našich tried- Panny Márie Sedembolestnej a sv. Filoménky. Na svoje deti sa kvôli pandemickým opatreniam nemohli prísť pozrieť rodinní príslušníci, ale to nezmenilo kvalitu nášho hereckého výkonu.

Pochutili sme si na chutnej torte a každý žiak dostal darček, ako pamiatku na slávnostný deň pasovania.

Na záver sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde každý prvák poprosil Pána Ježiša o pomoc pri plnení si školských povinností. S každou prosbou sme do vázy vložili kvet ako symbol modlitby za seba, rodinu i našu školu.

Pane, daj, aby sme s Tvojou pomocou zvládli každý jeden deň pri plnení si školských povinností, ale aj všade, kde sa nachádzame.

Vytlačiť