triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVU

Zmena od 1. 9. 2021  pri poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) v školskom roku 2021/2022. Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
Termín na predloženie potrebných potvrdení je najneskôr do 02.08.2021. 
Doklady predkladáte ekonómke školy v sídle Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená  

pondelok -piatok  v čase  8:00-14:00.  

Prosíme volať vopred  tel. č. 043/5392598. 

Dotácia - čestné vyhlásenie

Dotácia - informácie pre rodičov