triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Rekonštrukcia školskej kaplnky z nadácie RENOVABIS „Aj pastorácia potrebuje adekvátne priestory“

Katolícka nadácia Renovabis pre katolícke školy v rámci Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku „ SkolyRenovabis-2019“  schválila pre ZŠ s MŠ R. Dilonga rekonštrukciu školskej kaplnky v sume 4.350,00 €ur pod názvom „AJ PASTORÁCIA POTREBUJE ADEKVÁTNE PRIESTORY“ .

Cieľ projektu: Rozšírenie a rekonštrukcia školskej kaplnky.

Ďakujeme z úprimného srdca všetkým sponzorom, hlavne ORASS INVEST s.r.o. DOLNÝ KUBÍN pán Šimon Šinál,  LKT s.r.o. Trstená pán Ing. Peter Šinál, FARSKÝ ÚRAD TRSTENÁ vdp. Juraj Spuchľák a mnohým ďalším, ktorí pomohli pri spolufinancovaní tohoto projektu.

 phoca thumb m 001

V rámci úzkej spolupráce s farou, zriaďovateľom,  Spoločenstvom rodičov a s ostatnými katolíckymi i laickými organizáciami v meste kaplnka slúži na pre sústavné zvyšovanie celkovej úrovne cirkevnej školy,  organizujeme v nej duchovné obnovy pre učiteľov, duchovné obnovy pre žiakov a aj pre rodičov. Realizujeme stretnutia rodín v rámci adorácií a modlitieb. Kaplnka je tiež miestom na spoveď i osobný rozhovor s duchovnými, ktorí u nás učia, alebo navštevujú v rámci misií. V rámci delených  hodín náboženstva je to miesto pre skupinovú, tichú prácu so žiakmi počas vyučovania i aktivity biblického krúžku. Svoje nácviky tu má aj školský spevácky zbor a je to miesto pre gospelové nácviky v rámci spolupráce s inými katolíckymi organizáciami.

Školská kaplnka vždy ponúka priestor na poznávanie samého seba, aby v tichu a pokore duša rástla a poznávala, čo je v živote podstatné a aké hodnoty uprednostniť.