triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Blahoželanie všetkým Matkám

Drahé naše mamy, staré mamy!
 
V týchto výnimočných dňoch, keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, sme Vám pripravili darček takto na diaľku.

Ďakujeme, že nám zverujete svoje deti, ďakujeme za spoluprácu.

V mene celého spoločenstva našej školy Vám prajeme veľa zdravia a vyprosujeme požehnanie do Vašich rodín aj od našej nebeskej Márie Matky.

OZNAM - nástup žiakov do školy od 10.mája

Vážení rodičia!

Od 10. mája bude náš okres zaradený do II. stupňa varovania (červený okres)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (mzsr.sk)

Dilongove visuté záhrady

Počasie sa nám konečne umúdrilo a my sme mohli pristúpiť k úprave vyvýšených záhonov. Rozdelili sme si úlohy, vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Rozkopať, pohrabať rozmiestniť, zasadiť upraviť a poliať.

phoca thumb m 001

NALAĎ SI TRSTENÚ vyhodnotenie

Mesto Trstená vyhlásilo literárnu a výtvarnú súťaž pri príležitosti 650. výročia založenia mesta Trstená na tému: Trstená mojimi očami. Vyhodnotenie:

Literárna súťaž

III. kategória (3. a 4. trieda ZŠ):

1. miesto spoločná báseň 4. A triedy a báseň Peter Jagelčák (4. A).

phoca thumb m 001

OZNAM – HODNOTENIE žiakov ku 3.štvrťroku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia!

Máme za sebou 3. štvrťrok školského roka.

Budú Vás kontaktovať triedni učitelia a dohodnú si v priebehu dní 3.- 7. mája termíny triednych rodičovských združení (formou  podľa nariadení a momentálnej situácie).

Slabších žiakov upozornia na potrebu skvalitniť prípravu na vyučovanie podľa predmetov, prípadne dohodnite možnosti a podmienky na zlepšenie prospechu alebo dochádzky.