logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2018

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Aktuality 2016-2017 MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA
MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA
Napísal Mgr. Jaroslav Pallo   

Žiaci 4.A triedy sa aj tento rok zapojili do projektu MULTIMEDIÁLNA ČÍTANKA pod vedením tr. učiteľa Mgr. Jaroslava Pallu.

 

Žiaci na hodine tvorivého čítania a písania napísali vlastný príbeh, rozprávku najprv do zošita alebo na papier. Potom, na hodine informatickej výchovy, prepísali príbeh v textovom editore. V programe na nahrávanie zvuku AUDACITY načítali svoje články prostredníctvom mikrofónu. Dôraz kládli na prirodzenú zrozumiteľnosť, správnu melódiu i intonáciu. Text a zvuk deti obohatili ilustráciami, ktoré nakreslili na počítači v programe RevelationNaturalArt (RNA).

Ciele projektu sú:

•rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí

•projektová práca

•rozvoj tvorivosti a inovatívnosti v procese osvojovania si materinského jazyka

•vznik multimediálnej čítanky - praktickej pomôcky pre spoznávanie písmen, slov, rozvoj čítania s porozumením

Príbehy a rozprávky štvrtákov sú na internetovej stránke projektu a odkazy na ich webovej stránke triedy.

 

 

 

 

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 101 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.