logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Aktuality 2017-2018 Prehľad výsledkov súťaží a olympiád za školský rok 2017/2018
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád za školský rok 2017/2018
Napísal Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga   

Postupy a umiestnenia: žiaci, ktorí reprezentovali na okresných, krajských, celoslovenských kolách a výsledky za mimoriadne ocenenia. Okrem menovaných mnohí žiaci reprezentovali v školských kolách a regionálnych súťažiach. Zároveň blahoželáme žiakom, ktorí dosiahli študijný priemer 1,0.


 

Darja Poklonová – reprezentácia MŠ v speváckych súťažiach Habovský speváčik a Spieva celá rodina,

Martin Raška, Tomáš Gonda, Simonka Zmarzláková – za reprezentáciu MŠ v súťaži Najšikovnejší predškolák

Lydka Hrubcová – reprezentácia MŠ v recitačnej súťaži Hviezdička

Anička Grossmanová, Anton Kopček, Simonka Zmarzláková – reprezentácia MŠ v medzinárodnej výtvarnej súťaži Zlatý drak.

1. stupeň

1.A

- „Záchrana som ja“ – so svojou prácou vyhrali ukážky prvej pomoci pre celý prvý stupeň našej školy a externý defibrilátor pre školu a mesto Trstená;

- „Pýtajme si slovenské“ – natočili video o slovenských výrobkoch a v kategórii 1. stupeň vyhrali 1. miesto

- „Skvelé zelené video“ – získali ocenenie v celoslovenskej súťaži za video o triedení a recyklácii odpadu;

- „Tatranský rytieri“ – vytvorili projekt s názvom Chráňme živočíchy a rastliny na Slovensku, čistili prírodu a natočili video zo svojej ekohliadky a vyhrali tak 2. miesto v celoslovenskej ekologickej súťaži;

- „Namaľuj svojho tigra“ – vyhrali 4. miesto spomedzi 123 tried a získali veľký balík kníh pre každého a knihy s podpisom autorov Kopsovcov;

Výtvarné súťaže

Biblia očami detí, Hrapinoskopova paleta, Ochranárik čísla tiesňového volania a CO, Ja, my a naše skutky, Slovom o tvojej láske, Život a rodina, Vesmír očami detí, Budúcnosť sveta, Praveká súťaž a Záložka do knihy spája školy.

Samostatne odmenení žiaci:

Michaela Kubačková – 2. miesto v diecéznom kole výtvarnej súťaže Biblia očami detí;

Michaela Šurinová – 1. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Voda pre život, život pre vodu;

Lukáš Balek - 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Voda pre život, život pre vodu;

Beáta Šinálová – 1. miesto v celooravskej výtvarnej súťaži Hrapinoskopova paleta;

Benjamín Mačor – 1. miesto v atletickej súťaži v obvodnom aj okresnom kole;

Nina Rošťáková – 2. miesto v atletickej súťaži v obvodnom kole;

2.A

Tobiáš Žembéry, Olexa – reprezentácia školy na OK Šalianskeho Maťka

Klaudia Kumorová – 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Voda pre život, život pre vodu

2.B

Marek Pňaček – 2. miesto v oblastnej súťaži v atletike;

Agáta Pániková – 2. miesto oblastného kola v atletike;

3.A

ĽUDMILA JAGELČÁKOVÁ - reprezentovala školu na okresných speváckych súťažiach ľudových piesní SLÁVIK SLOVENSKA, Matičný Slávik;

FILIP PAJUNK - 2. miesto v celoslovenskej súťaži Voda pre život, život pre vodu;

LUKÁŠ MAREK - 2. miesto v oblastnom kole atletiky ČIMO;

4.A

Nina Pallová - špeciálna cena poroty na celoslovenskom finále programovania KODU;

4.B

Pavol Gábor – účasť vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

Simona Medvecká – 2. miesto v atletickej súťaži v Zuberci, 1. miesto v atletickej súťaži v Čimhovej;

2. stupeň

5.A

Matúš Kuník- úspešný riešiteľ OK MO, 1. miesto v regionálnej súťaži družstiev mladých zdravotníkov SČK, 3. miesto v OK súťaže Mladý záchranár CO;

Dávid Papan – 2. miesto v OK speváckej súťaže Matičný slávik;

5.B

Ada Gáliková – 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, špeciálna cena poroty na celoslovenskom finále KODU, 1. miesto v regionálnej súťaži družstiev mladých zdravotníkov SČK;

Timea Krasuľová –1. miesto v regionálnej súťaži družstiev mladých zdravotníkov SČK

Tatiana Sokolovská - 1. miesto v regionálnej súťaži družstiev mladých zdravotníkov SČK, 3. miesto v OK súťaže Mladý záchranár CO

Soňa Krasuľová - 1. miesto v regionálnej súťaži družstiev mladých zdravotníkov SČK, 3. miesto v OK súťaže Mladý záchranár CO

Nikolas Ulrich - 3. miesto v OK súťaže Mladý záchranár CO

6.A

DOMINIKA HORŇÁKOVÁ – 2. miesto v OK recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, účasť v krajskom  aj celoslovenskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha,, 4. miesto okresného kola MO, 1. miesto dekanátneho kola a 9. miesto diecézneho kola Biblickej Olympiády, 3. miesto v OK biologickej ol.;

Matúš Štefanec – účasť na OK olympiády v ANJ, úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishstar;

Margaréta Páneková a Vanesa Hucíková – účasť v OK súťaži liečivých rastlín;

Matúš Kostelanský - 1. miesto v oblastnom kole súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR  CO, úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishstar;

7.A

Emma PALLOVÁ – 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko a pravidelné zapájanie sa do recitačných súťaží;

Klára Kostelanská - pravidelné zapájanie sa do recitačných súťaží;

Sebastián Stas – účasť na krajskom kole olympiády v NEJ, 1. miesto dekanátneho kola a 9. miesto diecézneho kola Biblickej Olympiády, úspešný riešiteľ OK biologickej ol., úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishstar

Peter Skovajsa - 1. miesto dekanátneho kola a 9. miesto diecézneho kola Biblickej Olympiády

Matej Žatko – úspešný riešiteľ OK biologickej ol.

Fabian Smolár - reprezentácia školy v súťaži FLL

8.A

LETAŠI MAROŠ – 3. miesto v OK MO, 2. miesto OK olympiády v ANJ, 2. miesto v OK geografickej olympiády a úspešný riešiteľ krajského kola, účasť v krajskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha, 2. miesto v súťaži Spoznávame Trstenú, spoznávame Maticu slovenskú, 2. miesto v OK dejepisnej ol., úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishstar, reprezentácia školy v súťaži FLL a súťaži legových sumo robotov

ERIK KURÁŇ – reprezentácia školy v celoslovenskom kole recitačnej súťaži DILONGOVA TRSTENÁ, v krajskom kole recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha, v dekanátnom kole recitačnej súťaže Blahoslavení chudobní, 1. miesto v súťaži Spoznávame Trstenú, spoznávame Maticu slovenskú

MARTIN KOLEJÁK - 2. miesto v okresnom kole na DEJEPISNEJ olympiáde, úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishstar

Karin Šurinová – postup na celoslovenské kolo vo fotografickej súťaži AMFO

Lea Štrbová - postup na celoslovenské kolo vo fotografickej súťaži AMFO

Adam Gálik - postup na celoslovenské kolo vo fotografickej súťaži AMFO, 1. miesto v oblastnom kole súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR  CO, reprezentácia školy v súťaži FLL

Filip Lukačka - reprezentácia školy v súťaži FLL

Tomáš Sokolovský - reprezentácia školy v súťaži FLL

8.B

Jerguš Bielončík – 2. miesto v celoslovenskej súťaži Galaxiáda, 1. miesto v celoslovenskej súťaži Lego sumo robot, reprezentácia školy v súťaži FLL

Ján Skovajsa - reprezentácia školy v súťaži FLL a súťaži legových sumo robotov

Lucia Poláčiková, Marek Krátky, Ján Skovajsa, Jerguš Bielončík – 1. miesto súťaže Po stopách Jozefa Kohúta – ako členovia tímu

9.A

Nicole Kozáčiková, Paulína Olexová, Tadeáš Laurinec, Patrik Pánik – 2. miesto súťaže Po stopách Jozefa Kohúta - ako členovia tímu

Paulína Šurinová – úspešná riešiteľka OK chemickej ol., úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishsta;

Andrej Kubas - postup na celoslovenské kolo vo fotografickej súťaži AMFO

Barbora Páneková - postup na celoslovenské kolo vo fotografickej súťaži AMFO

Gabriela Jankolová - postup na celoslovenské kolo vo fotografickej súťaži AMFO;

9.B

JANKA KOSTELANSKÁ - 1. miesto v súťaži Spoznávame Trstenú, spoznávame Maticu slovenskú, 4. miesto v regionálnej súťaži SČK, realizácia projektu Tajný život mesta

ANDREA JANKOLOVÁ–1. miesto v oblastnom kole súťaže MLADÝ ZÁCHRANÁR  CO, 4. miesto v regionálnej súťaži SČK ,

DOMINIKA ŠRÁMKOVÁ – 2. miesto v súťaži Spoznávame Trstenú, spoznávame Maticu slovenskú, 4. miesto v regionálnej súťaži SČK, 1. miesto v súťaži Mladý záchranár CO, úspešná riešiteľka celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Englishstar, realizácia projektu Tajný život mesta

Ivana Medvecká - 2. miesto v súťaži Spoznávame Trstenú, spoznávame Maticu slovenskú, realizácia projektu Tajný život mesta

ALICA KUBEKOVÁ -  1. miesto vo fotografickej súťaži AMFO, účasť v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Dilongova Trstená, 1. miesto v súťaži Spoznávame Trstenú, spoznávame Maticu slovenskú, 4. miesto v regionálnej súťaži SČK, úspešná riešiteľka OK biologickej ol. a ol. zo SJL, realizácia projektu Tajný život mesta

Marika Kabáčová -  3. miesto vo fotografickej súťaži AMFO

Veronika Stasová - 4. miesto v regionálnej súťaži SČK,

Karin Trstenská - úspešná riešiteľka OK chemickej ol.

AKTÍVNA ÚČASŤ na školských svätých omšiach a veľkú pomoc pri nich - či už spevom, ozvučením, miništrovaním alebo technickou pomocou.

Už svätý Augustín právom hovoril: „Kto miluje, ten spieva. Spev je totiž znakom plesajúceho srdca“.

Preto si veľmi vážime žiakov a chceme im týmto poďakovať za ich službu, za to, že v stredu ráno svojim spevom a vďaka pomoci sú naše školské omše živšie a radostnejšie aj vďaka nim:

Technika a ozvučovanie:

Marián Benický (9.A), Andrej Kubas (9.A), Jakub Ožvalda (8.A), Erik Kuráň (8.A), Ladislav Gábor (8.A), Roman Kubas (2.A)

Miništrovanie:

Pavol Gábor (4.B), Samuel Štrbavý (4.B), Peter Jagelčák (1.A)

Zbor: (19)

Dominika Horňáková (6.A), Dorotea Slovíková (7.A), Ester Drgáňová (7.A), Emma Pallová (7.A), Barbora Páneková (9.A), Paulína Olexová (9.A), Laura Lukačková (6.A), Rebeka Dilongová (6.A), Margaréta Páneková (6.A), Rebeka Ragliová (5.B) Sofia Šálková (3.A), Ľudmila Jagelčáková (3.A), Kristínka Ondríková (3.A)Sára Zemančíková (2.A), Klaudia Kumorová (2.A), Kristínka Straková (2.A), Laura Matúšková (2.A), Ema Buláková (2.B), Noemi Zembjaková (2.B)

Najčastejší návštevníci knižnice:

8.A – Annamária Vozárová

7.A – Paulínka Štefanková

5.B – Damián Borsík, Maroš Bielopotocký, Matúš Poláčik, René Nezník, Nikolas Ulrich

4.B – Monika Gočálová, Šimon Motýľ, Samuel Štrbavý, Emka Maksiová

2.A – Kristínka Straková, Soňa Stasová, Klaudia Kumorová

Najviac krásnych a hodnotných kníh do školskej knižnice venovali:

Paulínka Štefánková (7.A) – 14 kníh

Sára Janotíková (7.A) – 6 kníh

Ada Gáliková (5.B) – 4 knihy

Športové súťaže – kolektívy

Futbal dievčatá – 1. miesto v okresnom aj regionálnom kole a 4. miesto na krajskom kole, 3. miesto na Dilonglige (cena + tričká DFDL)

9.A: Nicol Kozáčiková, Adriana Šurinová, Sára Bednarčíková

9.B: Rebeka Bielopotocká

8.A: Lea Štrbová, Sára Janoleková,

7.A: Klára Kostelanská

6.B: Alžbeta Tomčíková, Šárka Mokošová

Futbal chlapci - 1. Miesto futbal o pohár Spojenej Cirkevnej školy v DK 1. – 2. ročník, Martin Benický (1. A), hráči: Michal Pňaček (2. B), Marek Pňaček (2. B), Rastislav Krasuľa (2. A), Adam Pekarčík (2. A), Roman Kubas (2. B), Mauricio Furdek (2. B).

3. miesto 3.-4. ročník - PATRIK BEDNÁR, JURAJ PUČAŤ, LUKÁŠ MAREK

Volejbal – 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v obvodnom kole

9.B: Alica Kubeková, Dominika Šrámková, Ivana Medvecká, Janka Kostelanská, Aďa Jankolová, Veronika Stasová, Rebeka Bielopotocká, Timotej Mokoš, Patrik Mokoš

9.A: Patrícia Bednárová, Tadeáš Laurinec

8.B: Poláčiková Lucia, Jankolová Petra, Marek Krátky, Ján Skovajsa

7.A: Matej Žatko

Basketbal – dievčatá 2. miesto v okresnom kole, chalpci 3. miesto v OK

9.A: Adriana Šurinová, Patrícia Bednárová, Sára Bednarčíková, Tadeáš Laurinec

9.B: Alica Kubeková, Marika Kabáčová, Janka Kostelanská, Veronika Stasová, Dominika Šrámková, Ivana Medvecká, Timotej Mokoš, Daniel Tomek

8.B: Marek Krátky, Jerguš Bielončík,

8.A: Adam Gálik, Ladislav Gábor, Jakub Ožvalda

Projekt Ľahšie to ide ľahšie:

Jerguš Bielončík (8.B), Sára Janolková (8.A),Fabian Smolár (7.A), Klára Kostelanská (7.A), Laura Lukačková (6.A), Alžbeta Tomčíková (6.B), Maroš Medvecký (6.B), Vanesa Kupčíková (6.B), Jakub Zembjak (5.A), Soňa Krasuľová (5.B)

Strelecké súťaže – Za reprezentáciu v  okresnom kole streleckej súťaže  starších žiakov,

Timotej Mokoš( 9.B), Adam  Gálik a Tomáš Sokolovský (8.A)

Za 2. miesto v kategórií mladších žiakov -nováčik, začínajúci strelec Dávid Surovčík (6.A)

Úspešné zvládnutie programu DOFE

8.A: Adam Gálik, Filip Lukačka, Martin Koleják, Maroš Letaši, Tomáš Sokolovský

9.A: Paulína Šurinová, Adriana Šurinová, Marián Benický

9.B: Dominika Šrámková, Ivana Medvecká, Veron

6.A – Mário Valko

7.A – Erik Kuráň

7.B – Ján Skovajsa, Filip Ličko

8.A – Andrej Kubas, Marián Benický

8.B – Peter Maniak, Timotej Mokoš, Patrik Mokoš

9.A – Jakub Barón, Paulína Zemančíková

 

Knižná odmena od Združenia rodičov a priateľov školy

1.A

Šusteková Alžbeta – za výborný prospech a vzorné správanie

Benický Martin –za výborný prospech a vzorné správanie

Šrámek Alex – za výborný prospech a vzorné správanie

Kostolný Adam – za výborný prospech a vzorné správanie

2.A

Adam Pekarčík – výborný prospech a vzorné správanie

Tobiáš Žembéry – výborný prospech a vzorné správanie

Kristína Straková – výborný prospech a vzorné správanie

Soňa Stasová - výborný prospech a vzorné správanie

2.B

Emke Bulákovej – za výborný prospech, reprezentovanie triedy  v recitačných a výtvarných súťažiach a pomoc triednej učiteľke

Noemi Zembjakovej – za výborný prospech, vzornú prípravu na vyučovanie a aktívnu účasť na sv. omšiach

Romanovi Kubasovi – za vzornú prípravu na vyučovanie, častú účasť na sv. omšiach a pomoc triednej učiteľke

3.A

Miške Šikyňovej – za výborný prospech a vzorné správanie

Filipovi Pajunkovi – za aktívnu účasť na hodinách, zapájanie sa do súťaží, pomoc triednemu učiteľovi

Ľudmilke Jagelčákovej – za výborný prospech, vzorné správanie a účasť na súťažiach

Sofii Šálkovej – za výborný prospech, vzorné správanie a účasť na súťažiach

Dávidovi Pakosovi – za snahu počas školského roka, reprezentáciu triedy a pomoc triednemu učiteľovi

4.A

Michal Kanik – za zlepšenie prospechu a snahu

Ester Janotíková – za snahu pomáhať a vzorné správanie

Lukáš Janík – za vzorné správanie

4.B

Pavol Gábor – za aktívnu účasť na sv. omšiach, výborný prospech, vzorné správanie a mimoriadne aktivity

Samuel Štrbavý - za aktívnu účasť na sv. omšiach, výborný prospech, vzorné správanie a mimoriadne aktivity

Monika Gočálová – za aktívnu účasť na sv. omšiach a veľkú snahu v školských aj mimoškolských aktivitách

5.A

Šimon Sochuliak – veľmi dobré správanie

Filip Zajaczkowsky – výborný prospech a veľmi dobré správanie

Natália Lissová – vzorná dochádzka

5.B

Ada Gáliková - za výborný prospech, reprezentáciu školy a pomoc triednemu učiteľovi.

Martin Straka - za prospech, aktivitu a reprezentáciu školy

Damián Borsík - za zlepšenie študijných výsledkov, a snahu napredovať

6.A

Lukačková Laura – výborný prospech a vzorné správanie

Šurinová Zdenka – výborný prospech a vzorné správanie

Dilongova Rebeka – výborný prospech a vzorné správanie

6.B

Matej Ondrík – dobré správanie a pravidelnú účasť na školských sv. omšiach

Editka Repková – vzorná dochádzka a dobré správanie

Alžbeta Tomčíková – výborný prospech, vzorné správanie a pravidelná účasť na školských sv. omšiach

7.A

Matej Žatko – za výborný prospech a zapájanie sa do mnohých školských súťaží

Paulínka Štefanková – za svedomité plnenie si školských povinností a výrazné zlepšenie prospechu

Natália Peldová - za zodpovedný prístup k plneniu svojich školských povinností

Peter Skovajsa – za výborný prospech a zapájanie sa do mnohých školských súťaží

Sebastián Stas - za výborný prospech a zapájanie sa do mnohých školských súťaží

8.A

Karin Šurinová  - za výborný prospech a vzorné správanie

Adam Gálik – za reprezentáciu školy, výborný prospech a vzorné správanie

Maroš Letaši – za reprezentáciu školy a výborný prospech

Mirka Mamirová – za vzornú dochádzku

8.B

Petre Jankolovej – za pomoc triednej učiteľke

Jergušovi Bielončíkovi – za reprezentáciu triedy a školy v rôznych programátorských súťažiach

Jánovi Skovajsovi – za reprezentáciu triedy a školy v rôznych súťažiach, výborný prospech a vzorné správanie

9.A

Paulína Šurinová – výborný prospech a vzorné správanie

Sokolovská Veronika - výborný prospech a vzorné správanie

Barbora Páneková - výborný prospech a vzorné správanie

9.B

Dominika Šrámková – vzorné správanie, reprezentáciu školy súťažiach a pomoc triednej učiteľke

Alica Kubeková - vzorné správanie, reprezentáciu školy súťažiach a pomoc triednej učiteľke

Janka Kostelanská - vzorné správanie, reprezentáciu školy súťažiach a pomoc triednej učiteľke

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 113 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.