logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2018

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov KRÍŽOVÁ CESTA V CHARITE
KRÍŽOVÁ CESTA V CHARITE
Napísal PaedDr. Martina Dlholucká   

Žiaci 5.B triedy našej cirkevnej ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej si pripravili krížovú cestu. Okrem prezentácie s tematikou krížovej cesty si žiaci na triednickej hodine aj prakticky nacvičili krížovú cestu, kde sprítomnili Pána Ježiša, ako aj jeho matku Máriu, plačúce ženy, vojakov, či Šimona, ktorý pomáhal Pánovi Ježišovi niesť kríž.

V tomto pôstnom období vo svojom voľnom čase (poobede) sme boli krížovú cestu sprítomniť pre starkých v Charitnom dome sv. Františka z Assisi. Našu aktivitu podporil aj p. uč. Rehák, ktorý nám pomohol spevom a hrou na gitare. Naši piataci tak spolu so starkými prežili krížovú cestu modlitbou i spevom. Veríme, že spoločnými stretnutiami dvoch rôznych generácií sa obohacujú obidve zúčastnené stránky. Na jednej strane deti našej cirkevnej školy a na strane druhej aj tí skôr narodení, teda babičky a dedkovia z charity. Žiaci sa tak prirodzeným nenásilným spôsobom učia láske k blížnym a úcte k starým a chorým, no a dôchodcovia sa troška „nadýchajú“  mladosti a radosti zo života.

Tešíme sa, že nadviazaná dobrá spolupráca s charitným domom sv. Františka v našom meste sa rozvíja, čo pozitívne ovplyvňuje všetkých zúčastnených. Ďakujem p. riad. Mgr. Anne Parcovej uvedeného zariadenia, ktorá nás vždy milo privíta a vyprevádza nás nielen s úsmevom, ale aj drobnou odmenou (sladkosť, ovocie a pod.)

 

 

 

 

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 169 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.