logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2018

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Slávnostné otvorenie školského roka s požehnaním Veni Sancte
Slávnostné otvorenie školského roka s požehnaním Veni Sancte
Napísal Riaditeľstvo ZŠ s MŠ   

Drahí kolegovia, zamestnanci, vážení rodičia, priatelia školy a hlavne vy, žiaci a deti MŠ! Na začiatku školského roka 2019/2020 vás všetkých vítam a ďakujem Bohu za vás, že ste sa vrátili živí a zdraví. Začína pre nás všetkých školská práca a s ňou aj nové povinnosti. Minulý rok sme žili Rokom Odvahy, teraz nás čaká určite ROK TRPEZLIVOSTI. Prichádza čas vynaložiť veľa úsilia, aby sme všetky školské aj pracovné situácie úspešne a trpezlivo zvládli. Preto vás prosím o spoluprácu, o trpezlivosť aj o vaše modlitby.

 

 

Srdečne vítam aj nových kolegov a tešíme sa na spoluprácu s novým pánom dekanom, pánom kaplánom i bratmi františkánmi. A hlavne vítam našich nových žiakov a škôlkarov.  Nepoznám očakávania každého jedného z vás, ale cirkevná škola a škôlka nevznikla preto, aby vytvorila konkurenčné prostredie. Ale naším cieľom je hlavne pomôcť vám rásť – vedomostne aj duchovne.  Tak ako keď sa chcete naučiť plávať,  nevyhľadáte neplavca, ale vyhľadáte odborníka – tak aj my vám ponúkame školské katolícke prostredie, kde sa môžete na nás obrátiť, aby sme vás čo najlepšie pripravili na vstup do života. V tme sa často bojíme – a vo Svetle viery, ktoré vám ponúkame, sa rozplývajú aj bojazlivé a úzkostlivé myšlienky. Pozývam vás aj na školské sväté omše v stredu ráno. A keď sa niekto pýta, či musí! Nikto vás za neúčasť nebude trestať, ale ani sa vám nedostane posilnenia cez milosti a požehnania.

Cez príhovory počas roka buďte čo najviac vnímaví a zapájajte sa celou svojou bytosťou do učenia i aktivít na rozvoj seba samého. Ďakujte. Za všetko. Za svojich rodičov, za našich kňazov, za svojich učiteľov, za svojich dobrých kamarátov. S radosťou sa učte. Berte svoje chyby ako príležitosť rásť! Každý jeden z vás  má svoje schopnosti, ktoré treba počas roka nájsť a aktivovať. Objavte v sebe fyzické a duševné nadanie, ktoré Vám nadelil Stvoriteľ, nemárnite čas tým, že ich nevyužívate. Potom budete šťastnejší, výkonnejší. Raďte sa v tichu so svojím srdcom, ono vás povedie, lebo vás pozná najlepšie. Myslíte, verte, modlite sa, skúste. Želám vám všetkým počas školského roka, aby ste našli vlastnú hodnotu, posilnili vieru v seba, objavili prameň svojej sily.

Ako hovoril vždy sv.František z Asisisi:Začneme teda robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné a odrazu zistíte, že dokážete nemožné.“

 

Drahí učitelia, aj vám prajem silu a pokoru srdca denne učiť a vychovávať s láskou zverené deti, vidieť potreby žiakov, kolegov. Byť trpezlivý v podmienkach školy ktoré momentálne rekonštrukciou zažívame. Ďakujem za ochotné pracovité ruky na začiatku školského roka. Ďakujem, že  milujete naše školské deti cez svoju prácu.. Že im podáte pomocnú ruku, keď to budú potrebovať, že vždy pocítia, že nikdy nie sú sami.

Prajem vám v tomto školskom roku, aby ste verili, že Boh nás niekde poslal, že na tomto mieste nie ste náhodou. Sme tu rôzni učitelia. Všetko veľké osobnosti, každý v inom smere. Pracujte poctivo a s láskou, lebo plody vašej práce môžu navždy ovplyvniť životy detskej duše, život iného človeka. Proste Boha, aby vlial do vašich sŕdc túžbu vzdelávať, učiť, dávať rady keď ich niekto potrebuje  a šíriť dobro Ježišovho srdca.

Na začiatku školského roka musím zo srdca poďakovať aj našim nepedagogickým zamestnancom. Rozdrobený tím je slabý tím! Svojou prácou pomáhajú skvelému fungovaniu školy. Tak ako reťaz, keď má pokazené jedno ohnivko, roztrhne sa, tak  aj škola je silná iba spolu so všetkými časťami – žiakmi, učiteľmi, upratovačkami, školníkom, ekonómkam -  keď sú čisté a opravené priestory,  keď dokumentácia a agenda školy  je v súlade so zákonmi. Bez nich by to jednoducho nešlo. A teraz mali a aj naďalej ešte budú mať  naozaj veľa práce hlavne v upratovaní popri rekonštrukcii priestorov budovy na námestí pre MŠ či novej telocvične  i pri Oravici na prípravu nových učební a knižnice. Úprimne vám všetkým ĎAKUJEM.

Vážení rodičia, vám predovšetkým ďakujem  za to, že ste zverili vaše deti katolíckej škole. Je to pre nás veľká zodpovednosť! Aj vás čaká náročný rok, vychovávať trpezlivo svoje dieťa a milovať ho z celého srdca také, aké je. Podporujte ho a veďte k samostatnému rozhodovaniu a niekedy aj cez zakopnutia ho nechajte zbierať následky. Jeho srdce ale bude cítiť, že je vítané, chcené, milované, schopné, mocné a mohúce.

Minule som čítala vety, ktoré vyslovila matka 3 detí: „Každé svoje dieťa som rovnako milovala,  rovnako napomínala, rovnako kŕmila. A predsa je každé dieťa iné!  Myslíte si, že chcem a bolo v mojej moci  určiť, ktoré z mojich detí aké bude?  Že jedno bude lekárom, jedno inžinierom a jedno alkoholikom a zlodejom ?

Nikto nemôže súdiť, pokiaľ neprešiel v šľapajach druhého celý  jeho doterajší život. Každý z nás nasáva idey z atmosféry a názorov ľudí, ktorých stretáva a hlavne počas detstva. Detstvo ide s nami po celý život, preto vám Ďakujem, že prídete do školy aj vtedy, keď vaše dieťa bude potrebovať hľadať vzájomné riešenia pre jeho dobro a že budeme nachádzať spoločný cieľ – vaše dieťa. Pozývam vás už teraz na plenárne rodičovské združenie na 14.10., na ktorom si viac povieme aj o aktivitách a rekonštrukciách školy. Čaká nás náročný rok, preto nezabúdajme, že máme hovoriť JEDEN s druhým a nie jeden o DRUHOM.

Ďakujem aj mnohým sponzorom a dobrodincom školy, ktorí pri nás stoja a pomáhajú nám od vzniku školy – už 27 rokov.

Prajem nám všetkým trpezlivý, požehnaný školský rok. Verím, že sa ku všetkým úlohám postavíme všetci zodpovedne  a každý urobí zo svojej pozície všetko preto, aby sme boli my, vaši učitelia, tiež aj vaši rodičia, a predovšetkým Vy žiaci -sami na seba hrdí. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Nech nás Duch svätý naplní múdrosťou, silou, radosťou a pokojom vo viere.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 72 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.