logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov OZNAM STRAVA
OZNAM STRAVA
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová   

Mesto Trstená  s účinnosťou od 01.01.2020 určilo Všeobecne záväzným nariadením č.13/2019 zvýšenie sumy na režijné náklady. V nadväznosti na uvedenú zmenu určujem Rozhodnutím riaditeľa školy č. 1/01/2020 doplatok stravníka na režijné náklady na jedno hlavné jedlo v Zariadení školského stravovania pri Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga  v nasledovnej výške:

 

*zákonný zástupca dieťaťa MŠ prispieva vo výške 0,35 € ( bez zmeny)

*zákonný zástupca žiaka/študenta prispieva vo výške 0,50 €

*dospelý stravník  1,80 €

Finančné pásmo na nákup potravín ostáva nezmenené.

Cena hlavného jedla pre dospelého stravníka je od 01.01.2020 v sume 3,06 €.

Mesačné platby od 01.01.2020:

Materská škola

34,40 € / mesiac

Materská škola (predškolák)

10,40 € / mesiac

Základná škola

10,00 € / mesiac

Stredná škola

35,20 € /mesiac

Dospelý stravník

61,20 € / mesiac

 

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 62 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.