logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov Zápis detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2020/2021
Zápis detí do cirkevnej materskej školy na školský rok 2020/2021
Napísal Riaditeľstvo ZŠ s MŠ R. Dilonga   

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa sa uskutoční v termíne od  30. 04. 2020 do 31. 05. 2020

Elektronickú prihlášku môžete vypísať online na stránke školy cez Edupage alebo si stiahnete papierovú prihlášku ktorú vhodíte do poštovej  schránky pred školou, prípadne odovzdáte osobne.
Môžete požiadať osobne o prihlášku alebo informácie na tel. čísle 0915 872 405 u zástupkyne pre MŠ Annu Smitkovú.
Do  materskej školy sa prijímajú deti od 2 rokov.
Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Všetky požadované dokumenty doložia rodičia najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 72 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.