logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov OZNAM - PRIHLASOVANIE na POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET v šk. roku 2020/2021
OZNAM - PRIHLASOVANIE na POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET v šk. roku 2020/2021
Napísal PhDr. Mgr. Eva Ragalová   

Vážení rodičia žiakov 5. -7. ročníka!

Školský vzdelávací program ponúka žiakom už od 6. ročníka vyučovanie aj druhého cudzieho svetového jazyka.

Ku povinnému anglickému jazyku ponúkame nemecký jazyk a ruský jazyk v predmete:

KONVERZÁCIA RUSKÉHO JAZYKA alebo KONVERZÁCIA NEMECKÉHO JAZYKA v časovej dotácií 1h/týždenne na zvládnutie základov jazyka.

Ak zvládnutie dvoch povinných jazykov bude pre vaše dieťa príliš náročné, ponúkame na výber predmet TECHNICKÉHO SMERU alebo PRÍRODOVEDNÉHO SMERU. Bude dodatočne doplnený podľa záujmu.

Ovládanie viacerých cudzích jazykov môže zabezpečiť lepšie uplatnenie žiaka v budúcnosti na trhu práce a začať s ním na strednej škole je často neskoro.

Predmet sa otvorí v prípade naplnenia skupiny žiakov v minimálnom počte 12 a podľa § 15 vyhlášky 320/2008 "Na vyučovanie predmetu cudzí jazyk možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 17."

Na jazyk sa môžu prihlásiť aj žiaci, ktorí mali v minulom školskom roku predmet Fenomény sveta.

Cez EduPage ste dostali PRIHLÁŠKU a po dôkladnom zvážení môžete zvoliť iba jeden z predmetov v termíne do 25. mája 2020.

Pre viac informácií môžete kontaktovať RŠ alebo zástupcu školy 043/5392598, 0911 246 284, 0911 205 658.

ODKAZ na prihlásenie.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 70 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.