logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov Domov OZNAM – prihlasovanie na školské vyučovanie pre žiakov 1. -5. ročníka a deti MŠ
OZNAM – prihlasovanie na školské vyučovanie pre žiakov 1. -5. ročníka a deti MŠ
Napísal Eva Ragalová, RŠ   

Vážení rodičia, od 1. júna 2020 otvárame materskú školu, prvých päť ročníkov ZŠ ako aj školské kluby detí.

PRIHLASOVANIE je v týchto dňoch spustené online cez EduPage školskej stránky v termíne do 25.mája 2020.

Rodičia cez rodičovské prihlasovacie kontá prihlasujú svoje dieťa osobitne podľa záujmu do:  ranného školského klubu, na vyučovanie, na obed alebo do popoludňajšieho klubu. Školské vyučovanie je na dobrovoľnej účasti. Ak žiak alebo dieťa  zostáva aj naďalej v domácom vzdelávaní, rodič odklikne možnosť, že nemá záujem o školské vzdelávanie.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materskej školy prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov a deti, ktoré od septembra nastupujú na plnenie povinnej školskej dochádzky.

V materskej škole bude môcť byť v jednej skupine najviac 15 detí a v základnej škole maximálne 20 detí. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností volíme tak, aby boli zaistené všetky hygienicko–epidemiologické opatrenia.

Žiaci, ktorí zostanú domažiaci 6. – 9. ročníkov ZŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne. Informácie pre žiakov a rodičov pred nástupom do školy, dotazníky a prílohy na podpis k nástupu budú zverejnené budúci týždeň na stránke školy.

Podrobné informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách nájdete aj na webovej stránke MŠVVaŠ SR.

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 70 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.