logo

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Videoprezentácia školy

Vianočná akadémia 2019

MŠ akadémia

VIRTUÁLNA PREHLIADKA


Domov ŠKD
Školský klub detí
Napísal admin   

Oznamy školského klubu pre rodičov

Mesto Trstená  s účinnosťou od 01.01.2020 určilo Všeobecne záväzným nariadením č.13/2019 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s výchovno -vzdelávacou činnosťou školského klubu. V nadväznosti na uvedenú zmenu určujem Rozhodnutím riaditeľa školy č. 1/01/2020 poplatok od 1. januára 2020 v Školskom klube pri Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga vo výške 10 €ur na 1 žiaka.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová riaditeľka školy

 

 1. Prevádzka školského klubu je denne po vyučovaní od 11.15 hod. do 16.00 hod.
 2. Dieťa je prijaté do klubu na základe žiadosti rodičov. Rodič dostane od riaditeľky školy rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa do školského klubu.
 3. Dieťa odchádza z klubu s rodičom, súrodencom alebo sám a to vtedy, ak si to výslovne žiada rodič. Svoju žiadosť potvrdí podpisom.
 4. Odchody zo školského klubu na krúžky si zabezpečí rodič a berie za dieťa zodpovednosť.
 5. Počas pobytu v školskom klube je za dieťa zodpovedná prítomná učiteľka, alebo vychovávateľka.
 6. Zo školského klubu nemôže dieťa svojvoľne odísť.
 7. Poplatok za klub je 10 na mesiac. Platiť sa môže mesačne, polročne alebo naraz.
 8. Odhlásiť z obedu musíte dieťa deň vopred. Ak dieťa náhle ochorie, z obedov odhlási rodič svoje dieťa najneskôr v ten deň ráno do 7.00 hod. na t.č.  5392 069 - školská jedáleň

Vychovávateľka :  Helena Štrbavá

 

Úhrada za školský klub detí sa platí prevodom z účtu rodiča na účet školy každý mesiac, alebo naraz za polrok, či celý rok.

Číslo účtu: 12733332/0200

Suma na mesiac: 10 €

Suma na polrok: 50 €

Suma na celý rok: 100 €

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 201314

Do textu pre prijímateľa uveďte: meno a priezvisko dieťaťa_ŠKD

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD

Záznamy o žiakovi ŠKD

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť krúžky

 

Nové odborné učebne

Modernizácia škôlky

Rekonštrukcia telocvične


Kto je online ?

Máme online 109 hostí 

Prevádzkované na Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, cc top level domain. Valid XHTML and CSS.