Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM - KARANTÉNA 2. B do 8.2. 2022

Dobrý deň, vážení rodičia,  

na základe hlásenia  potvrdeného pozitívneho prípadu žiačky 2.B triedy  (s príznakmi) Ag samotestom na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zo dňa 4.2.2022 (piatok), zostávajú žiaci 2.B a úzke kontakty pedagógov v domácej karanténe určenej do 8.2.2022.

Žiaci sa budú učiť z domu podľa dištančného RH.

POSLEDNÝ KONTAKT S POZITÍVNE TESTOVANOU OSOBOU BOL VO ŠTVRTOK 3.2.2022

KARANTÉNA ZAČALA PLYNÚŤ V PIATOK 4.2. 2022.
POSLEDNÝ DEŇ KARANTÉNY JE O 5 DNÍ OD POSLEDNÉHO KONTAKTU v UTOROK 8.2. 2022  

NÁSTUP DO ŠKOLY NA PREZENČNÉ VYUČOVANIE BUDE V STREDU 9.2.2022

Podľa novej Vyhlášky ÚVZ SR platnej od 25.01.2022 sa nariaďujú opatrenia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 na 5 dní.  

Deťom po ukončení izolácie sa po dobu nasledujúcich 5 dní neodporúča zúčastňovať mimovyučovacích aktivít, pri ktorých by sa stretávali s deťmi z iných tried a škôl. Odporúča sa respirátor.

Nakoľko triedy odchádzajú opätovne do karantén, potvrdzujú sa mnohé príznaky až na 7. deň.

Žiaci pri nástupe do školy nesmú prejavovať 24 hodín predtým žiadne príznaky ochorenia. Ani žiaden člen rodiny.  Pri návrate do školy odovzdáte za svoje dieťa vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Ďakujem,  s pozdravom ostávam. Vyprosujem požehnané dni.