Základné údaje o škole

  

Zriaďovateľ školy

E-mailová adresa a webové sídlo školy

  
  
  

Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie

zsdilong(at)zsdilong.sk

Spišská Kapitula 9

 www.zsdilong.sk

053 04 Spišské Podhradie

  
Zriaďovacia listina školy 1992
Zriaďovacia listina školy dodatok 2008
Zriaďovacia listina škola s materskou školou 2015
  
  

IČO / DIČ školy

Sponzorský bankový účet

   
    
  

42434912   /   2120117549

IBAN: SK63 0200 0000 0022 3420 1656

  
   
   
Riaditeľka  ZŠ s MŠ   PhDr. Mgr. Eva Ragalová 
+421 911 24 6284
pg. zástupkyňa pre ZŠ - PaedDr. Martina Dlholucká
+421 911 205 658
pg. zástupca pre MŠ - Katarína Straková  +421 911 205 493

Vytlačiť